Blue Flower

Het akkerland beslaat een groot deel van Nederland en is bedrijfseconomisch gezien een marginale activiteit. Akkerbouw vindt plaats op akkers, hierbij kan gedacht worden aan de productie van aardappelen, maïs, rogge, gerst en rijst. De akkerbouw is grootschalig en gewassen worden geproduceerd met behulp van machines en mankracht, al is dit laatste minder nodig dan bij de tuinbouw. Op het moment dat een landeigenaar zoveel mogelijk opbrengst probeert te verkrijgen is er sprake van een intensieve akkerbouw. Wereldwijd is er steeds meer vraag naar akkerbouwproducten. De Nederlandse akkerbouwsector staat volop in de belangstelling. De akkerbouw is belangrijk voor voedsel voor de mens, diervoerders, bio-energie en andere non-fooddoeleinden. Het zorgt voor werkgelegenheid, economisch rendement, landschap en eindeloos hernieuwbare grondstoffen. Diverse andere sectoren profiteren van de akkerbouw, denk hierbij aan de leveranciers van machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De akkerbouw is de eerste en onmisbare schakel in een groot aantal bedrijfskolommen bijvoorbeeld bij de productie van voedsel, textiel en conserven.

Concentraties akkerbouw provincies Nederland

De teelt is het meest intensief in de kleigebieden. Deze kleigebieden kunnen gevonden worden in het zuidwestelijk kleigebied, Flevoland, de Waddenzee kuststrook en Wieringermeer. De kleigronden zijn vruchtbaar en zeer geschikt voor de teelt van akkerbouwgewassen. In de Veenkoloniën worden veel zetmeelaardappelen geteeld en daarboven, in Oldambt, veel granen. Zetmeelaardappelen en granen zijn extensiever en leveren minder geld op dan bijvoorbeeld de poot- en consumptieaardappelteelt.

Toekomstmogelijkheden

Er zijn diverse werkvelden waar je terecht kunt na het volgen van je opleiding, bijvoorbeeld bij de overheid, onderzoekscentra en bedrijfsleven. Wil je liever niet in loondienst werken dan kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer.

Competenties

- Samenwerken - Creativiteit - Flexibiliteit - Commercieel inzicht

Opleiding akkerbouw

De opleiding akkerbouw is een springplank naar deze dynamische, innovatieve en internationale sector. Tijdens de brede opleiding komen diverse vakken op het gebied van techniek en bedrijfskunde aan bod, onder andere biologie, bedrijfseconomie, management en marketing. Je leert ook over de nieuwste trends in smaak en afzet, duurzame productie en voedselveiligheid. Er kan een opleiding op MBO en HBO niveau worden gevolgd. MBO opleiding De MBO opleiding heet MBO Tuinbouw / Akkerbouw. Deze opleiding wordt aangeboden op vier niveaus en twee leerwegen (BOL en BBL). Naast theoretische kennis wordt er veel praktijkervaring opgedaan. HBO opleiding De HBO opleiding heet HBO Tuinbouw en Akkerbouw. Na de opleiding ben je breed inzetbaar. Net als bij de MBO opleiding wordt er naast theoretische kennis veel praktijkervaring opgedaan.