Blue Flower

Over het algemeen kan gezegd worden dat het een goed derde kwartaal was voor de agrarische sector in 2015. Vooral (pluim-) veehouders deden goeden zaken. Door stijgende prijzen is de omzet in de (pluim-) veehouderij gestegen. Behalve bij zeugenhouders die de prijzen zagen afnemen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Bij gelijk blijvende voerkosten nam het resultaat toe. 

Akkerbouw Q3 2015

Akkerbouwers hadden een matig seizoen. De prijzen van consumptieaardappelen blijven achter en liggen nog steeds onder het tienjarig gemiddelde. Ook de prijs van uien was niet geweldig. De telers van pootgoed en suikerbieten draaien beter dan een jaar eerder. Ook de late oogst zorgde voor verlies van een deel van de vroege export. Deze late oogst werd voornamelijk veroorzaakt door het koude voorjaar en de regen in het seizoen. De oogst was zo’n twee tot drie weken later.

Export Q3 2015

De zwakker wordende euro zorgt voor een extra impuls in de export. Telers van sierbloemen profiteerden hiervan. De verwachting is dat de euro ten opzichte van de dollar nog wel verder kan dalen nu de ECB doorgaat met het opkopen van staatspapier. Draghi wil met het opkoopprogramma de lage inflatie tegengaan en de economie binnen Europa aanjagen. 

De importstop die is ingevoerd door Rusland voor onder andere Nederlandse groenten en fruit kwam hard aan. Het totale exportvolume daalde met zo’n 15%. Door een sterke acquisitie in bijvoorbeeld de BRIC-landen is een totale instorting van de handel voorkomen. De branche heeft het goed gedaan in het vlot aanboren van nieuwe afzetmarkten.

Zuivel Q3 2015

Ook de mondiale vraag naar zuivel stijgt. Vooral landen als China, Latijns-Amerika, Noord-Afrika en Midden-Oosten zijn als afzetgebieden in beeld. Het hoge niveau van kennis en de kwaliteit van onze zuivelproducten zorgt voor toenemende vraag uit deze gebieden.