Blue Flower

2014 Was voor de agrarische sector geen gemakkelijk jaar. Het was het jaar waarin ondernemers te maken kregen met lagere prijzen, de Russische boycot en de uitbraak van de vogelgriep. Het is knap hoe Nederlandse boeren en agrarische ondernemers zich staande hebben weten te houden. Nederland blijft de wereldspeler op het gebied van landbouw en is na Amerika nog altijd de grootste exporteur van agrarische producten in de wereld.

Lagere prijzen

In 2014 groeide de productie- en exportvolumes hard. Maar door de gemiddeld lagere prijzen was er een minder snelle groei van de exportwaarde. In de zuivel, akkerbouw, sierteelt, vleespluimvee en zeugenhouderij waren de prijsvorming en saldi goed. Het was een minder goed jaar voor houders van legpluimvee, vleesvarkens en telers van groenten en fruit.

Russische boycot

2014 Was ook het jaar van de Russische boycot. Toch ontwikkelde de export van agrarische producten zich in 2014 beter dan het geval was bij de totale export. De gehele Nederlandse exportwaarde daalde met 0,9%, de waarde van de agri-export steeg met 1,0%. Dit was het gevolg van een toename van het exportvolume (3%) en de afzetprijzen daalden met gemiddeld 2%. Vooral fruit- en tomatentelers liepen een groot deel van hun exportomzet mis. Het totale effect van de Russische boycot bleef echter beperkt.

Uitbraak vogelgriep

De eerste besmetting van vogelgriep werd geconstateerd op 16 november 2014 op een bedrijf in het Utrechtse Hekendorp. Het ministerie van Economische Zaken kondigde direct voorzorgsmaatregelen af om de verspreiding van deze dierenziekte tegen te gaan. In een straal van tien kilometer om het bedrijf werd een vervoersverbod ingesteld en vier andere pluimveebedrijven werden onderzocht op de ziekte. Hierna werden nog enkele gevallen van vogelgriep geconstateerd, onder andere bij een pluimveebedrijf in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude. Bij alle bedrijven waarbij de vogelgriep werd geconstateerd werden de dieren geruimd. Nederland werd opgedeeld in vier pluimveeregio's om zo de verspreiding van vogelgriep nog beter tegen te gaan. Het contact tussen de vier regio's werd tot een minimum beperkt. Deze aanpak zorgde wel voor problemen in het zuiden van het land, daar moesten meer kippen geslacht worden dan dat de slachterijen aankonden. Als reactie hierop werd een corridor geopend van het zuiden naar het westen van het land waarlangs de kippen onder strenge voorwaarden naar de slachterij vervoerd moesten worden.

Werkgelegenheid & Pensioen

Werkgelegenheid Door een forse toename van het aantal zelfstandigen steeg het aantal banen in de land- en tuinbouw in 2014. In de agrarische sector bleef het aantal banen ook groeien door schaalvergroting en afnemende inzet van gezinsleden op familiebedrijven waardoor meer externe arbeidskrachten nodig waren op de boerenbedrijven. Ondernemers zijn meer en meer aangewezen op vreemde arbeidskrachten die flexibel kunnen worden ingezet op het bedrijf. Deze trend zet door in 2015. Pensioen Vanaf 1 april 2014 moet voor gelegenheidsarbeiders van 21 jaar of ouder pensioenpremie worden afgedragen. Vanaf dat moment wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen gelegenheidswerkers en reguliere medewerkers. Dit heeft meteen tot gevolg gehad dat de inzet van gelegenheidsarbeiders duurder is geworden.

Beknopt overzicht agrarische sector 2014

- € 80,7 miljard aan export in agrarische producten - 65.505 bedrijven in land- en tuinbouw - 9% van het BNP wordt door de hele agrofood en tuinbouwsector gegenereerd - 77% van de export gaat naar andere EU landen - 8,8% van de werkgelegenheid komt van de hele agrofood- en tuinbouwsector

Top 5 exportproducten 2014

- Sierteelt: 1e exporteur ter wereld (€ 8,1 miljard) - Vlees: 4e exporteur ter wereld na VS, Brazilië en Duitsland (€ 8 miljard) - Zuivel: 3e exporteur ter wereld, na Duitsland en Nieuw-Zeeland (€ 7,7 miljard) - Groenten: 1e exporteur ter wereld (€ 6,1 miljard) - Dierlijke en plantaardige oliën en vetten: 4e exporteur ter wereld na Indonesië, Maleisië en Argentinië (€ 4,9 miljard)